Copyright Š 2011 by samalovi  ˇ  All Rights reserved  ˇ  E-Mail: kronika@samalovi.cz
Otakar Šámal
OŠ3
Šámalovi.cz
Učitelovy děti    1886 - 1976

Díl 4,  strana 267 - 366

Děti Bedřicha Josefa Šámala
Antonie
Ladislav
Bedřich
Oldřich
Josef
František
Copyright Š 2011 - 2017 by samalovi  ˇ  All Rights reserved  ˇ  E-Mail: kronika@samalovi.cz
Učitelovy dětí 1899 - 1991

Díl 6, strana 409 - 464

Syn Bedřicha Josefa Šámala
Otakar  OŠ1 a jeho syn OŠ2
Šámalovi  16. - 18. století

Díl 1,  strana  1 - 94

Matouš Šámal
z Českého Dubu

Šámalovi
v Kostelci nad Černými lesy
Učitelovy děti    1797 - 1870

Díl 2,  strana  95 - 182

Učitel František Xaver Šámal
Studium v Praze
Počátek učitelování v Těchobuzi
Martin Fiala, sklárny v Těchobuzi
Bernard Bolzano a Josef Hoffmann
Děti Františka Xavera Šámala
Učitelovy děti    1870 - 1945

Část 3,  strana 183 - 266

Učitel Bedřich Josef Šámal
Studium v Táboře a Soběslavi
Řídící učitel ve Staré Vsi
Svatba a šastná léta ve Staré Vsi
1. a 2. světová válka
Mlynáři Kašpaříkovi 1600 - dosud

Moje rodná Stará Ves

Díl 5, strana  367 - 408
Vzpomínky Otakara Šámala OŠ1,
narozeného roku 1899,
na dětství ve Staré Vsi
Díl 7, strana 465 - 516

Otakar  OŠ3
Otakar Šámal
OŠ3
Díl 8, strana 517 - 588

Otakar  OŠ3
1976 - dosud
1953 - 1976
Cestopisy Antonie Šámalové
Francie 1927
Itálie 1929
Vysoké Tatry 1930
Švýcarsko 1931
Rakousko 1933
Anglie 1937