Copyright © 2011 - 2024 by samalovi  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: kronika@samalovi.cz
Šámalovi.cz
       Nejspíše se to stává každému autoru, jehož dílo vychází z údajů ať již technických, medicínských nebo třeba historických. Autor své pojednání sepíše v nejlepší víře, že použil údaje aktuálně známé a prověřené léty či třeba nejlepšími kapacitami v oboru. Dílo je zveřejněno ať již knižně či v dnešní době nějakou formou elektronického přenosu dat a vzápětí, k autorovu nesmírnému zklamání, se objeví údaje nové, které zcela popřou znalosti původní.
       Na tom není nic divného, kdysi bylo lidstvo také přesvědčeno, že se Slunce otáčí okolo Země. Než všechny tehdejší vědecké kapacity uznaly, že tomu tak není, byl z toho mezinárodní poprask a chvíli to trvalo, ale dnes už dávno nikdo nepochybuje o opaku. K tomu, aby se nové myšlenky dostaly tam, kam měly, bylo zapotřebí sepsat mnoho často i moudrých textů a především zajistit, aby se dostaly do správných rukou. Což jak známe z historie, nebylo vždy zrovna jednoduché. Koperníkova kniha o pohybu planet vyšla v roce 1541, v roce 1620 ji katolická církev zakázala a definitivně povolila její šíření až roku 1820.
       Také autorovi této kroniky se přihodilo totéž, aniž by se chtěl, nedej Bože!, ani vzdáleně jakkoliv srovnávat se slovutným hvězdářem. Prostě od vydání kroniky v roce 2015 se především z archivů vynořují nové a nové skutečnosti, o nichž jsem přesvědčen, že bych o ně neměl čtenáře ochudit. A také se musím přiznat, že mi v té záplavě údajů občas něco uniklo. Naštěstí ale stačí nové skutečnosti sepsat, vystavit na těchto stránkách a tak vše velmi rychle napravit. Věřím, že čtenáři budou shovívaví.
Co je nového?
    Kronika rodiny Šámalů, především její část Historie Vás provede předlouhým časem od počátku 16. století, ve kterém lze nalézt první písemné stopy po našich předcích, přes dobu třicetileté války a následující dvě století obnovy a následného rozvoje naší země (a ve kterých rovněž došlo k velkému rozvětvení rodiny Šámalů v Kostelci nad Černými lesy), zúčastníte se počátků rozmachu českého sklářství i národního obrození na jihočeském maloměstě, stejně jako života řídícího učitele na přelomu 19. a 20. století ve škole malé moravské vísky, dozvíte se o pro jeho rodinu tragických událostech 1. světové války, o jistém nadechnutí v období mezi světovými válkami, ale také o šedivém životě v dalších čtyřiceti létech. Po vykreslení počátku třetího tisíciletí však naši kroniku ponecháme pootevřenou pro zobrazení životních osudů našich dětí.

     Tato rodinná kronika vznikla na podkladě vzpomínek Otakara Šámala, nar. 1899, na svoji rodnou obec Starou Ves        u Přerova a jím sepsané rodinné kroniky, zachycující období od počátku 19. století po 80. léta století dvacátého.
     Tehdy Otakarem Šámalem sepsané texty jsou doplněny fotografiemi, nově získanými údaji z matrik a dalších historických dokumentů, glosovány vzhledem k historickým souvislostem a občas taky uváděny na pravou míru.

     Podrobnosti o obsahu jednotlivých dílů jsou uvedeny pod jejich ikonami. Stačí kliknout na obrázek a rázem se ocitnete třeba uprostřed sklárny v 1. polovině 19. století nebo v Černém Kostelci za doby největšího rozkvětu rodu Smiřických.

     Pojďte a seznamte se s pěti sty roky historie rodiny Šámalů !
Copyright © 2011 - 2024 by samalovi  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: kronika@samalovi.cz
Prosím, navštivte také část Poznáte je?.
Budete-li úspěšní, buďte tak laskaví a dejte nám vědět. Děkujeme
Ze Strážnice na Floridu
Kterak se stala
Bedřiška Kapičková z moravské Strážnice
Friedou Blasy z americké Pensacoly